Tài liên cần có khi công chứng thỏa thuận chia thừa kế năm 2019
Thủ tục công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
22/01/2019
133

Người hưởng di sản thừa kế thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế theo một trong hai cách: Một là công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, sau khi công chứng thì việc sang tên tài sản thừa kế rất đơn giản. Trường hợp không thể công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thì tiến hành khởi kiện phân chia di sản thừa kế tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Tòa án khi đó sẽ ra quyết định phân chia thừa kế và quyết định giúp bạn hoàn tất các thủ tục về nhận di sản, đăng ký chủ sở hữu với tài sản thừa kế. Thủ tục công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được quy định như sau:

Hướng dẫn cách khai nhận thừa kế theo thủ tục mới
Thủ tục khai nhận thừa kế và cách xác định thời điểm địa điểm mở thừa kế
12/03/2018
283

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, đây là căn cứ quan trọng để người hưởng thừa kế thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế. Dưới đây luật sư xin tổng hợp lại quy định về thời điểm mở thừa kế và địa điểm mở thừa kế theo Bộ luật dân sự 2015 cùng các phân tích pháp lý liên quan để mọi người tham khảo và áp dụng.


  • 1
Tổng số trang: 1