Hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

11:31 AM GMT+7, Thứ bảy, 12/01/2019
120

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần có để thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại thành phố Hà Nội. Năm 2019, thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc nộp hồ sơ trước 30 ngày tính đến ngày hết hạn giấy phép nếu không sẽ bị từ chối cho gia hạn giấy phép hoạt động VPDD.

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài được quy định tại điều 22 nghị định 76/2016/NĐ-CP. Thương nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

- Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

- Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh đã được cấp.

Tài liệu là Giấy phép kinh doanh và báo cáo tài chính phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Kèm theo đó văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài cũng phải xuất trình căn cứ chấp hành đúng quy định về nghĩa vụ khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho trưởng văn phòng đại diện.