Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại - giảm giá hàng bán
Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại - giảm giá hàng bán
09/03/2018
293

 Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Luật Trí Nam xin hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán chi tiết theo từng trường hợp, cụ thể:  


  • 1
Tổng số trang: 1