Có phải đống Bảo hiểm xã hội cho người lao động cao tuổi năm 2019?
Chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động cao tuổi
24/01/2019
137

Doanh nghiệp sử dụng lao động với hợp đồng lao động trên một tháng phải chấp hành đúng quy định về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo Bộ luật lao động đã ghi nhận. Đối với việc sử dụng lao động ngoài độ tuổi lao động, quy định về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc được pháp luật ghi nhận như sau:


  • 1
Tổng số trang: 1