Hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
Hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
12/01/2019
121

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần có để thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại thành phố Hà Nội. Năm 2019, thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc nộp hồ sơ trước 30 ngày tính đến ngày hết hạn giấy phép nếu không sẽ bị từ chối cho gia hạn giấy phép hoạt động VPDD.


  • 1
Tổng số trang: 1