Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS
Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS
10/03/2018
1125

Ở bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài, bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.


  • 1
Tổng số trang: 1