Tài liên cần có khi công chứng thỏa thuận chia thừa kế năm 2019
Thủ tục công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế
22/01/2019
136

Người hưởng di sản thừa kế thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế theo một trong hai cách: Một là công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, sau khi công chứng thì việc sang tên tài sản thừa kế rất đơn giản. Trường hợp không thể công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thì tiến hành khởi kiện phân chia di sản thừa kế tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Tòa án khi đó sẽ ra quyết định phân chia thừa kế và quyết định giúp bạn hoàn tất các thủ tục về nhận di sản, đăng ký chủ sở hữu với tài sản thừa kế. Thủ tục công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được quy định như sau:


  • 1
Tổng số trang: 1