Hướng dẫn các bước thuê đất trong khu công nghiệp để kinh doanh
Thủ tục thuê đất trong khu công nghiệp để đầu tư kinh doanh
01/04/2018
250

Tư vấn thủ tục thuê đất trong khu công nghiệp để thực hiện việc đầu tư kinh doanh năm 2018. Quy trình thuê đất lập dự án được điều chỉnh bởi nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đầu tư 2014.


  • 1
Tổng số trang: 1