Thẩm quyền quản lý cư trú của công an xã phường

11:59 AM GMT+7, Thứ tư, 23/01/2019
142

Khi giải quyết tranh chấp tài sản với cá nhân thì hồ sơ khởi kiện yêu cầu xác minh nơi cư trú của cá nhân. Vậy thẩm quyền quản lý nơi cư trú của cá nhân năm 2019 là cơ quan nào. Hãy cùng luật sư làm rõ nội dung trên.

Thẩm quyền của công an viên xã năm 2019

Trách nhiệm của công an cấp xã về quản lý cư trú được quy định tại Thông tư số 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

1. Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Luật Cư trú.

2. Thực hiện việc đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn phụ trách theo quy định của Luật Cư trú và quy định của Bộ Công an.

3. Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo thẩm quyền.

4. Tập hợp, báo cáo tình hình, số liệu cư trú về Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định.

5. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về cư trú.

6. Quản lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký và quản lý tạm trú theo quy định của Bộ Công an.

7. Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Công an cấp trên.

Như vậy công an xã, phường cũng chính là cơ quan có thẩm quyền xác nhận và đơn xin xác nhận nơi cư trú của cá nhân cho người liên hệ thủ tục. Khi tiến hành thủ tục bạn cần lưu ý

- Không thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

- Người đi xin xác nhận nếu không phải là bản thân người cư trú thì phải xuất trình đủ tài liệu, chứng minh về việc phải tiến hành thủ tục này.

Ngoài ra bạn cũng phải điền đủ thông tin trong đơn xin xác nhận nơi cư trú như đã chia sẻ. Thông thường đơn sẽ phải đánh máy thành 02 bản để Công an lưu trữ 01 bản.