Thủ tục công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

12:35 PM GMT+7, Thứ ba, 22/01/2019
134

Người hưởng di sản thừa kế thực hiện thủ tục khai nhận thừa kế theo một trong hai cách: Một là công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, sau khi công chứng thì việc sang tên tài sản thừa kế rất đơn giản. Trường hợp không thể công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thì tiến hành khởi kiện phân chia di sản thừa kế tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Tòa án khi đó sẽ ra quyết định phân chia thừa kế và quyết định giúp bạn hoàn tất các thủ tục về nhận di sản, đăng ký chủ sở hữu với tài sản thừa kế. Thủ tục công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được quy định như sau:

Hướng dẫn thủ tục công chứng thỏa thuận chia thừa kế năm 2019

- Người được yêu cầu phòng công chứng thực hiện thủ tục: Tất cả những người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật (Điều 650 Bộ luật dân sự năm 2015).

- Hồ sơ yêu cầu công chứng việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế bao gồm: 

+ Phiếu yêu cầu công chứng.

+ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); của những người thuộc diện hưởng thừa kế.

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản thừa kế ( Giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch ) của những người thuộc diện hưởng thừa kế.

+ Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế hợp pháp của người thuộc diện hưởng di sản thừa kế (nếu có ).

+ Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền ( nếu có ) của người/những người thuộc diện hưởng di sản thừa kế.

+ Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế ( Hoặc giấy tờ chứng minh người đó đã chết ).

+ Giấy chứng tử của những người thuộc diện hưởng thừa kế ( nếu có ).

+ Di chúc hợp pháp ( nếu có ).

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu về tài sản của người để lại di sản thừa kế.

- Quy định về thủ tục khi nhận thừa kế: Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tạm trú có thời hạn của người đó. Nếu không xác định được cả hai nơi này, thì niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có bất động sản của người để lại di sản.

Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 57 Luật Công chứng năm 2014.

Như vậy khi phân chia di sản thừa kế năm 2019 nếu bạn kiểm tra có đủ các tài liệu như Luật sư hướng dẫn thì bạn có quyền đến văn phòng công chứng bất kỳ tại nơi có tài sản thừa kế để thực hiện thủ tục công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế. Trường hợp khi kiểm tra giấy tờ văn phòng công chứng từ chối thực hiện thủ tục thì bạn sẽ phải tính đến khả năng khởi kiện phân chia di sản thừa kế tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.