Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh công ty

11:52 AM GMT+7, Thứ hai, 02/04/2018
311

Thay đổi giấy phép kinh doanh giá rẻ, mức giá dịch vụ thay đổi giấy phép công ty tại Hà Nội được đánh giá là cạnh tranh nhất trên cả nước. Phần vì thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh có thể thực hiện online, phần vì kiến thức pháp lý của doanh nghiệp đã nâng cao rất nhiều nên các doanh nghiệp đã tự thực hiện được thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Thông qua bài viết Luật sư xin hướng dẫn lại thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để các bạn tham khảo.

Giấy phép kinh doanh là thuật ngữ dùng chung cho các loại giấy phép trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Theo thuật ngữ pháp lý thì giấy phép kinh doanh sẽ bao gồm

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tên gọi cũ là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

- Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện.

- Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh

- Giấy xác nhận thông tin đăng ký doanh nghiệp: Giấy tờ này ghi nhận nội dung ngành nghề kinh doanh, thông tin cổ đông sáng lập, thông tin đăng ký thuế.

Và khi doanh nghiệp thay đổi một trong các thông tin trên các giấy tờ nói trên sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

 Tư vấn thay đổi giấy phép kinh doanh chuẩn luật

Quy định về hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết danh mục hồ sơ cần có khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh. Cục thể

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Nếu có)

3. Thông báo thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (Nếu có)

4. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (Nếu có)

5. Bản sao biên bản họp đại hội đông cổ đông/ Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.

6. Quyết định thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Khi thay đổi số cổ phần của cổ đông sáng lập)

8. Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (Nếu có)

9. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới (Đối với công ty vốn nước ngoài thay đổi cả nội dung đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư).

10. Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến.

Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

 

Các bước thay đổi giấy phép kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh online qua cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Bước 2: Trong vòng 03 ngày Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tới doanh nghiệp tình trạng hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy phép kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

 

Những lưu ý quan trong giúp tích kiệm thời gian khi thay đổi giấy phép kinh doanh

1. Trường hợp thay đổi thông tin thuế thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ hỗ trợ đẩy thông tin mới của doanh nghiệp lên mạng thuế quốc gia, thay vì việc doanh nghiệp phải kê khai nội dung thay đổi trong mẫu 08-MST như trước đây.

2. Doanh nghiệp thay đổi tên công ty phải thực hiện thay đổi con dấu.

3. Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận huyện, tỉnh thành phố phải thực hiện thủ tục chốt thuế trước khi nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.