Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng chuẩn luật

11:03 PM GMT+7, Thứ hai, 26/03/2018
163

Quy trình đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng chuẩn luật. Tư vấn cách xác định căn cứ chấm dứt hợp đồng đúng luật để hạn chế nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của các bên. Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng được ghi nhận như thế nào?

Căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Các bên trong hợp đồng thuê nhà xưởng khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phát sinh lỗi vi phạm cần căn cứ vào những quy định pháp luật, những tài liệu sau

Một là, quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng quy định tại Bộ luật dân sự 2015, ví dụ: Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn; Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật dân sự 2015; ...

Hai là, điều khoản thỏa thuận về quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng quy định trực tiếp trong hợp đồng thuê nhà xưởng hoặc phụ lục của hợp đồng thuê nhà xưởng đã ký trước đó.

Ba là, đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp này sẽ không phải bồi thường theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

 Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng 2018

Những sai phạm thường gặp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng

Trong quá trình đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê nhà xưởng Luật sư nhận thấy các tranh chấp phát sinh thường đến từ việc vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng trong các trường hợp sau

- Bên cho thuê không có quyền cho thuê lại nhà xưởng dẫn đến việc bên thuê không đăng ký kinh doanh, sử dụng nhà xưởng vào kinh doanh như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng trước thời hạn mà không có lý do hợp pháp.

- Bên thuê nhà vi phạm về điều khoản sử dụng và cải tạo nhà xưởng.

- Bên cho thuê nhà xưởng vi phạm về điều khoản bàn giao trang thiết bị, hệ thống đường đi, và các nghĩa vụ về đường điện, đường nước riêng cho bên thuê nhà xưởng.

Các tranh chấp trên sẽ phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của bên vi phạm.

 

Tư vấn thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng

Theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì Tòa án nhân dân nơi bị đơn đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về hợp đồng thuê nhà xưởng. Trường hợp một trong các bên là công ty vốn nước ngoài thì thẩm quyền thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với trường hợp bị đơn (là một trong các bên của hợp đồng thuê nhà xưởng) là cá nhân và không xác định được nơi cư trú, tạm trú của bị đơn thì Tòa án nhân dân nơi có nhà xưởng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.