Nguyên tắc chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn theo quy định mới 2018
Cách chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo quy định mới
26/03/2018
190

Tài sản chung vợ chồng được phân chia theo sự thỏa thuận, định đoạt của vợ chồng ghi nhận trong đơn khởi kiện gửi tới Tòa án hoặc đơn xin công nhận thuận tình ly hôn yêu cầu Tòa án công nhận. Trường hợp không thỏa thuận được thì việc chia tài sản chung vợ chồng được áp dụng theo luật hôn nhân gia đình 2013 và thông tư liên tịch số 01/2016 hướng dẫn luật hôn nhân gia đình.

Tư vấn cách hủy đăng ký kết hôn trái luật 2018
Tư vấn thủ tục xin hủy việc kết hôn trái luật và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
26/03/2018
151

Thủ tục xin hủy việc kết hôn trái luật thuộc thẩm quyền của Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Điều kiện xin hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn theo luật hôn nhân gia đình 2014 và quy định xử lý kết hôn trái pháp luật được ghi nhận chi tiết tại thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13.


Tổng số trang: 2